Priser

Ordinær pris.
Salærets størrelse vil bestemmes av medgått tid. Veiledende timesats eks. mva. er per 01.01.2016 kr. 1550,- I tillegg til oppgitte satser kommer mva. med 25 %

Fri rettshjelp: Firmaet yter fri rettshjelp til de klienter som oppfyller de krav rettshjelploven stiller til slik bistand. Informasjon om fri rettshjelp kan sees her. Det er viktig å merke seg at man gjennom egne forsikringer kan ha rettshjelpforsikring som dekker kostnadene i enkelte saker, for eksempel innboforsikringer. Firmaet vil sammen med klienten undersøke om slik forsikring foreligger.