VELKOMMEN TIL ADVOKATFIRMAET STIG NYBØ

Advokatfirmaet Stig Nybø er et advokatfirma med tradisjoner og lang erfaring.
Vårt kontorsted er i Florø, men firmaet bistår klienter fra hele landet også klienter fra utlandet som har behov for en
norsk advokatforbindelse. Vi yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder til
private, bedrifter, organisasjoner og det offenlige.

Vår visjon er å yte effektiv juridisk bistand med høy kvalitet. Det er viktig for oss at klienten
opplever å ha oversikt over sin sak, og vi har derfor tett dialog med klienten saken gjennom.

Du ønskes
velkommen som vår klient og vi ser fram til et godt samarbeid.